Badania mikrobiologiczne i jakościowe

Wykonujemy badania produktów leczniczych (leków recepturowych i aptecznych), materiałów medycznych, surowców farmaceutycznych, kosmetyków i suplementów diety.

Rodzaje usług laboratoryjnych znajdujących się w ofercie KMJ pharma® Sp. z o.o. to:

  • analiza jakościowa i ilościowa leków,
  • analiza wody oczyszczonej stosowanej do sporządzania leków recepturowych, płynów infuzyjnych i roztworów do dializ,
  • analiza surowców do sporządzania leków recepturowych i leków aptecznych,
  • badanie jałowości i czystości mikrobiologicznej,
  • ocena czystości mikrobiologicznej (powietrze, powierzchnia, personel) środowiska wytwarzania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów diety,
  • kontrolowanie jakości produktów leczniczych budzących zastrzeżenia co do jakości.