Badania skuteczności i bezpieczeństwa stosowania

Suplementy diety / środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

KMJ pharma® Sp. z o.o. jako jedna z pierwszych firm na rynku świadczy usługi w zakresie prowadzenia testów klinicznych dla suplementów diety. Oferujemy Państwu przeprowadzenie  nieinwazyjnych badań odnoszących się do wskazań produktów, mających na celu potwierdzenie właściwości produktu. Warto zaznaczyć że wszystkie testy kliniczne suplementów przeprowadzany
w placówkach medycznych pod nadzorem wyspecjalizowanego personelu medycznego oraz
z zachowaniem najwyższych standardów. Proponujemy również pomoc w opracowaniu założeń badania oraz wszechstronną analizę projektu badania, wybór punktów końcowych, założeń hipotezy, określenie ilości pacjentów niezbędnych do uzyskania odpowiedniej mocy badania, plan statystyczny. Na podstawie finalnego wyniku testu przygotowany zostaje raport z badania obejmujący analizy statystyczne oraz ocenę produktu .

Czas realizacji projektu uzależniony jest od wskazań, grupy docelowej oraz planowanej liczby uczestników badania.

Kosmetyki oraz produkty oparte na Dyrektywie 2001/95/EC (on General Product Safety)

Ponadto oferujemy również przeprowadzenie badań potwierdzających właściwości oraz bezpieczeństwo stosowania dla produktów wprowadzanych na rynek w oparciu o Dyrektywę 2001/95/EC oraz Dyrektywę 87/357/EEC.