Informacje o znakach towarowych®

"KMJ pharma" i logo KMJ pharma są zastrzeżonymi znakami towarowymi KMJ pharma Sp. z o.o.

Każdorazowo użycie tych znaków bez wiedzy i pisemnej zgody KMJ pharma Sp. z o.o. będzie stanowiło naruszenie prawa.