Cosmetovigilance (dla klientów)

Zgodnie z ustawą z 30 marca 2001r. o kosmetykach oraz aktualnym rozporządzeniem WE 1223/2009 kosmetyki nie mogą zagrażać zdrowiu ludzi i ich producenci powinni zgłaszać wszelkie znane im reakcje niepożądane na kosmetyki, a także ujawniać pełną listę składników (z zakodowanymi włącznie), jeżeli udzielający świadczeń zdrowotnych uzna to za konieczne dla podjęcia natychmiastowego i właściwego leczenia.

W celu wypełnienia tego zobowiązania przez podmioty KMJ pharma® Sp. z o.o. świadczy usługi związane z nadzorowaniem działań niepożądanych kosmetyków.