Dokumentacja produktów

Jako firma doradcza oferujemy naszym klientom  pomoc merytoryczną w zakresie przygotowania poprawnej dokumentacji produktów kosmetycznych. Dossier produktów (PIF, ang. Product Information File) przygotowywane jest zgodnie z obowiązującymi  standardami europejskimi w świetle rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009 oraz innymi obowiązującymi aktami prawnymi.

Oferujemy usługi w zakresie:

  • weryfikacji/przygotowania składu kosmetyków,
  • przygotowania kompletnego dossier produktów (w tym opisu produktu, raportu bezpieczeństwa, opisu metod produkcji, oświadczenia o zgodności z Dobrą Praktyką Produkcji, dowodu deklarowanego działania, danych dotyczących testów na zwierzętach),
  • przygotowania prawidłowego oznakowania produktów, weryfikacji treści materiałów promocyjnych,
  • przeprowadzenia badań kosmetyków,
  • przeprowadzenia niekliniczych / klinicznych badań z zakresu bezpieczeństwa,
  • przygotowania i złożenia notyfikacji za pośrednictwem europejskiego portalu ds. notyfikacji kosmetyków (CNPN),
  • doradztwo/audyty w zakresie opracowania dokumentacji jakościowej i wdrożenia w zakładzie normy ISO 22716:2009 (GMP).