Dokumentacja produktów

KMJ pharma® Sp. z o. o. specjalizuje się w obsłudze procesu rejestracji produktów leczniczych  przygotowując oraz nadzorując każdy etap rejestracji. Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę medyczną i farmaceutyczną oferujemy naszym klientom usługi związane z:

 • określeniem wymagań rejestracyjnych odnośnie danego typu produktu leczniczego (API),
 • wyborem rodzaju wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego:
  • wniosek pełny - dokumentacja zawierająca wyniki badań przedklinicznych i klinicznych dla danej postaci i wskazań produktu leczniczego,
  • wniosek dla substancji czynnych o ugruntowanym zastosowaniu medycznym (WEU, ang. Well Established Use) - dokumentacja przedkliniczna i kliniczna oparta na danych literaturowych,
  • wniosek skrócony - dane przedkliniczne i kliniczne zastępowane są badaniami wykazującymi równoważność farmaceutyczną wnioskowanego leku względem leku referencyjnego,
  • wniosek hybrydowy - wniosek oparty w części na danych literaturowych oraz wynikach badań - dotyczy m.in. przypadków, gdy istnieją różnice względem leku referencyjnego (np. inna moc, postać),
  • wniosek "fixed combination" - dla połączenia substancji stosowanych dotychczas osobno w zarejestrowanych lekach
  • wniosek "informed consent"  - oparty na udostępnieniu elementów dokumentacji produktu zarejestrowanego.
 • przygotowaniem raportów eksperta i wybranych modułów dokumentacji:
  • moduł 1
  • moduł 1.5.2 (uzasadnienie dotyczące wyboru kategorii wniosku)
  • moduł 1.6.1 (Environmental Risk Assessment)
  • moduł 2.3 (Quality Overall Summary) + QES (renewal)
  • moduł 2.4 (Nonclinical Overview)
  • moduł 2.5 (Clinical Overview)
  • moduł 2.6 (Nonclinical Summary)
  • moduł 2.7 (Clinical Summary)
  • moduł 3 (Quality)
  • moduł 4 (Nonclinical Study Reports)
  • moduł 5 (Clinical Study Reports)
  • raporty PSUR
  • raporty kliniczne (rerejestracja)
  • badanie czytelności ulotki
 • nadzorowaniem procesów rejestracji/rerejestracji/zmian porejestracyjnych w procedurach:
  • narodowej
  • wzajemnego uznania (MRP)
  • zdecentralizowanej (DCP)
  • centralnej
 • przygotowaniem dokumentacji dla zmian typu I i II (łącznie z przygotowaniem części analitycznej elementów procesu wytwarzania),
 • opracowaniem/tłumaczeniem druków informacyjnych (charakterystyka produktu leczniczego, ulotka dla pacjenta, oznakowanie opakowań) wraz z oznakowaniem w języku Braille'a.