Oferta gotowych dossier's

KMJ pharma® Sp. z o.o. posiada w swej ofercie handlowej gotowe dossier produktów leczniczych. Wszystkie dossier przygotowane są w formacie CTD, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dyrektywie 2001/83/WE oraz uzupełniających ją rozporządzeniach. Dokumentacja obejmuje zarówno część merytoryczną jak i część jakościową obejmującą technologię wytwarzania produktu leczniczego (opracowaną dla każdego dossier). W przypadku zainteresowania ofertą zakupu gotowych dossier prosimy o bezpośredni kontakt z naszą firmą.