Środki Spożywcze Specjalnego Przeznaczenia Żywieniowego

Oferujemy Państwu kompleksowy zakres usług "rejestracji" (notyfikacji) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (ŚSSPŻ) obejmujących:

 • preparaty do początkowego żywienia niemowląt,
 • dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego,
 • środki spożywcze zaspokajające zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza sportowców,
 • środki spożywcze dla osób z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów (cukrzyca),   
 • środki spożywcze niskosodowe, w tym sole dietetyczne o niskiej zawartości sodu lub bezsodowe, środki spożywcze bezglutenowe.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 • rozpoznanie możliwości wprowadzenia produktu na rynek w kategorii ŚSSPŻ;
 • przygotowanie oznakowania opakowań zgodnie z wymogami prawa polskiego i europejskiego;
 • weryfikację zgodności stosowanych na oznakowaniu oświadczeń (dla produktów wprowadzonych na rynek);
 • przygotowanie opinii eksperta potwierdzającej właściwości składników produktu;
 • uzyskanie opinii odpowiedniej jednostki badawczej / Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
 • notyfikację suplementu diety w GIS;
 • przygotowanie / opiniowanie treści reklam (analiza merytoryczna, ocena ryzyka, konsultacje z organami nadzoru);
 • tłumaczenia oznakowania opakowań (ulotka, opakowanie zewnętrzne i bezpośrednie) oraz materiałów reklamowych i ich dostosowanie do wymogów prawa polskiego;
 • nadzór nad postępowaniem prowadzonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego (oraz stacje powiatowe);
 • odwołania od decyzji administracyjnych;
 • wsparcie w postępowaniu wyjaśniających prowadzonym w GIS;

Ponadto oferujemy usługi związane z przygotowaniem nowego ŚSSPŻ, a w szczególności:

 • opracowanie składu substancji wykazujących działanie "fizjologiczne" na podstawie grupy docelowej klientów;
 • propozycja postaci produktu;
 • opis i dobór surowców;
 • opis mechanizmu działania ŚSSPŻ,
 • opracowanie formulacji (wraz z wyszukaniem dostawców surowców), metod analitycznych oraz technologii wytwarzania.