Suplementy diety

Bazując na naszej wieloletniej działalności oraz szerokiemu doświadczeniu naszych ekspertów oferujemy Państwu kompleksowy zakres usług "rejestracji" (notyfikacji) suplementów diety. W ciągu ostatnich 5 lat przygotowaliśmy oznakowania i zarejestrowaliśmy ponad 60 produktów.  Jako firma doradcza oferujemy naszym klientom stały nadzór nad produktami lub też świadczymy usługi w wybranym zakresie jak m.in.:

 • rozpoznanie możliwości wprowadzenia produktu na rynek w kategorii suplementu diety;
 • przygotowanie oznakowania opakowań zgodnie z wymogami prawa polskiego i europejskiego;
 • weryfikację zgodności stosowanych na oznakowaniu oświadczeń (dla produktów wprowadzonych na rynek);
 • przygotowanie opinii eksperta potwierdzającej deklarowane właściwości produktu;
 • uzyskanie opinii odpowiedniej jednostki badawczej / Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
 • notyfikację suplementu diety w GIS;
 • przygotowanie / opiniowanie treści reklam (analiza merytoryczna, ocena ryzyka, konsultacje z organami nadzoru);
 • tłumaczenia oznakowania opakowań (ulotka, opakowanie zewnętrzne i bezpośrednie) oraz materiałów reklamowych i ich dostosowanie do wymogów prawa polskiego;
 • nadzór nad postępowaniem prowadzonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego (oraz stacje powiatowe);
 • odwołania od decyzji administracyjnych;
 • wsparcie w postępowaniu wyjaśniających prowadzonym w GIS;

Ponadto oferujemy usługi związane z przygotowaniem nowego suplementu diety, a w szczególności:

 • opracowanie składu substancji wykazujących działanie "fizjologiczne" na podstawie grupy docelowej klientów;
 • opis i dobór surowców;
 • opis mechanizmu działania suplementu diety,
 • opracowanie formulacji (wraz z wyszukaniem dostawców surowców), metod analitycznych oraz technologii wytwarzania.